Disclaimer.

Disclaimer.

Ontwerpbureau Munt streeft ernaar om alle informatie op de website correct weer te geven. Echter, de gepubliceerde informatie bindt Ontwerpbureau Munt niet, noch kan Ontwerpbureau Munt hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Alle gegevens die u verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze aan Ontwerpbureau Munt zijn verstrekt.

Ontwerpbureau Munt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook is ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Ontwerpbureau Munt of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ontwerpbureau Munt.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op via info@ontwerpbureaumunt.nl.

Ontwerpbureau Munt Eekstraat 14 6984 ag Doesburg

Ontwerpbureau Munt.

Laten we praten

Laten we praten